Публичната защита на дисертационен труд – Петър Илиев Димов

Редовен докторант: маг. Петър Илиев Димов

НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Възможности за дистанционно определяне на параметри на структурата на дървостоите“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология)

Научен ръководител: проф. д-р Цветан Златанов

Дата и място на защитата: Във връзка с въведеното извънредното положение в страната, като превантивна мярка срещу разпространението на респираторни заболявания от типа на COVID-19 се отлага насрочената за 27.04.2020 г. публичната защита на дисертационния труд.

Повече информация може да намерите ТУК