Сборник доклади – XI научен семинар

На 1 декември 2021 г. се проведе традиционният ЕДИНАДЕСЕТИ НАУЧЕН СЕМИНАР на Институт за гората – БАН. Тази година семинарът беше организиран в памет на дългогодишния ни колега проф. д-р Емил Борисов Попов.

С 26 различни презентации и постери учени, докторанти и експерти от различни области на горската тематика представиха своите научни изследвания и проекти.  Научните разработки са представени в Сборник с доклади, качен на сайта на ИГ в Публикации > Продукти | PDF (11mb) Предвид извънредната епидемиологична обстановка, събитието се състоя в хибриден формат – присъствено в сградата на ИГ-БАН и онлайн.

Организатори: Институт за гората при Българска академия на науките, Секция „Лесотехнически науки“ при СУБ, Съюз на лесовъдите в България.