Световен ден на Земята

От името на ръководството на Институт за гората – БАН благодарим на всички колеги, партньори и гости, с които отбелязахме Деня на Земята и заедно допринесохме в инициативата за засаждане на 150 дървета! Събитието се откри от директорите доц. д-р Миглена Жиянски – Институт за гората (ИГ) и чл.-кор. Николай Милошев – Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), зам.-председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев и чл. кор. Димитър Иванов. Активно участие взеха учени и служители на БАН, НИГГГ и ИГ и поставиха начало на кампанията по залесяване в научния комплекс на БАН на 4-ти км. Специални благодарности на фирма „Росима“ ЕООД за предоставените инструменти FISKARS и на инж. Дамян Дамянов и колегите от Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) за осигурените фиданки и съдействие в провеждането на това събитие.