СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2019

На 12 април 1925г. се провежда първият организиран Празник на залесяването в България. С почит към традициите и уважение към делото на лесовъдите, ръководството Институт за гората – БАН Ви поздравява със Седмицата на гората.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ГОРАТА!