СЕМИНАР

С Е Д М И  С Е М И Н А Р
посветен на Седмицата на гората 2017 г.
11 април 2017 г.
ОРГАНИЗАТОРИ:
Институт за гората – Българска академия на науките
Секция „Лесотехнически науки“ – СУБ
Съюз на лесовъдите в България

Допълнителна информация (pdf)