Среща по проект CAPLOCOM

На 29.07.2021 г. в изпълнение на проект “Capacity building on sustainable utilisation of ecosystem services by local communities in mountain regions – CAPLOCOM“ CCI No. 2014TC16I5CB006 и Договор № РД-02-29-68/05.03.2021”, изпълняван по Програма ТГС Интеррег – ИПП между Р България и РСМакедония, учени от Институт за гората при Българската академия на науките посетиха гр. Македонска Каменица и взеха участие във  Втора работна среща, обсъждайки административни, финансови и организационни въпроси между партньорите.