Среща с потребители на кадри във връзка с акредитация на докторантска програма

Във връзка с програмна акредитация на докторантска програма по “Екология и опазване на екосистемите” към Институт за гората при БАН, се организира среща с потребители на кадри на защитилите ОНС “доктор” и докторанти по докторската програми с членовете на Експертната група към Националната агенция за оценяване и акредитация. Срещата ще се проведе на 08.12.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132.


За онлайн участие в срещата използвайте следният линк към Google Meet: meet.google.com/dfg-arvk-tir