СРЕЩА

Институт за гората – БАН организира среща на лесовъди-ветерани, която ще се проведе на 26.03.2018г от 17.30ч. в сградата на Научно-техническият съюз по лесотехника, ул. “Г. С. Раковски” №108. Целта на срещата е да се свърже традиционният опит с настоящите тенденции в управлението на горите. Ще се обсъди състоянието на горския сектор в момента, както и възможности за опазването, стопанисването и развитието на горите в България.