Научен съвет

Научният съвет на Институт за гората – БАН се състои от 5-ма Професори и 12 Доцента.

Председател: Проф. дсн Георги Георгиев

Зам-председател: Доц. д-р Ивайло Величков

Секретар: Доц. д-р Александър Делков