Научен съвет

Научният съвет на Институт за гората – БАН се състои от 5-ма Професори и 12 Доцента.

Председател: проф. д-р Миглена Жиянски

Зам. председател: доц. д-р Ивайло Величков

Секретар: доц. д-р Татяна Станкова