Научен съвет

Научният съвет на Институт за гората – БАН се състои от 5-ма Професори и 12 Доцента.
Председател: Проф. дсн Георги Георгиев
Зам-председате: Доц. д-р Ивайло Величков
Секретар: Доц. д-р Александър Делков