Съобщение

logo

Уважаеми Докторанти и Колеги,

На 14.07.2015 г. от 10 h в зала „Акад. Борис Стефанов” на Институт за гора при БАН започват занятията по програмата на специализирания курс към ЦО при БАН на тема: „Устойчиво управление на горите в България” с ръководител доц. д-р Груд Попов.

Всички, които желаят да посещават курса, да изпратят своята заявка писмено на адрес: forestin@bas.bg или gr_popov@abv.bg  или да се обадят на GSM 0887 311 507.