Съобщение

Уважаеми колеги,logo

На 21.10.2015 г. от 11 часа в Институт за гората при БАН, зала “акад. Борис Стефанов”, ще бъде направена презентация на тема: “Географски информационни системи – какво, защо и как?” от Петър Димов, редовен докторант при Института
Всички колеги са поканени да вземат участие в това мероприятие!