Лекция: “Съвременни методи за разработване на емпирични модели за горите…”

logoС Ъ О Б Щ Е Н И Е [PDF]

На 5 Май 2015 година от 11ч. в Институт за гората при Българска академия на науките, зала „Академик Борис Стефанов“ гост-лектор доц. д-р Улисес Диегес-Аранда от Университета на Сантяго де Компостела, Испания ще изнесе лекция на тема:

„СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕМПИРИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ГОРИТЕ. ПРИЛOЖЕНИЕ НА МОДЕЛИТЕ“

Лекцията ще бъде изнесена на английски език, организирана е в рамките на програма ЕРАЗЪМ+ и ще продължи 4 учебни часа.

Целевата група участници са докторанти, пост-докторанти и млади учени, но входът е свободен за всички интересуващи се.

За улеснение на разбирането, лекторът е предоставил списък с дефиниции на основните термини, използвани в изложението, които могат да бъдат изтеглени тук.