Тринадесети научен семинар по случай Седмицата на гората 2023

Във връзка с отбелязване на Седмицата на гората 2023 г., на 20-21 април 2023 г. ще се проведе традиционният Научен семинар, организиран от Институт за гората – БАН.
ОРГАНИЗАТОРИ: Институт за гората при Българска академия на науките, Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ, Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“.
Приложена е програма на семинара.

Download (PDF 395 K)