Решение на комисията

Решение на комисията относно публична покана за „Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми“ за нуждите на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB)

Решение

Протокол