Почистване

На 28.04.2017 г. Ръководството на Институт за гората организира голямо пролетно почистване на Дендропарка. Изрязани бяха изсъхналите клони на дърветата, оформиха се короните на цъфтящите храсти и се ремонтира оградната мрежа. Целият състав на Института взе участие, а за най-работливите – имаше и награди.