Кръгла маса за здравословното състояние на горите в Западни Родопи

Учени от Института за гората взеха участие в международна кръгла маса, посветена на здравословното състояние и възобновяването на насаждения, пострадали от ветрова инвазия в Родопите. В нея са участвали и ръководители на горските администрации от района. Срещата е част от международен проект, свързан с възобновяването на дендроценозите в Рила, Витоша, Татрите и Родопите.
Гл. ас. д-р Анг. Ферезлиев и ръководителят на проекта проф. Хр. Цаков докладваха целите и задачите на международното изследване, свързано със структурата на дървостоите, математическите и визуални модели, техния растеж, развитие и особености. Учени от Словакия RNDR – Ив. Михал и д-р M. Барна, отговориха на въпроси, свързани с промени в облистването на короните, гъбни заболявания и насекомни вредители. Споделен е опит за борба с природните ветрови нарушения и лесовъдски практики.
На терена са дискутирани първи резултати от проучванията върху биологията, развитието и причинените щети от Blastophagus (Tomicus) piniperda, T. minor (голям и малък горски градинар), Ips acuminatus (върхов корояд), коренови гъбни заболявания, деформации на стъблата, повреди от паша и др. Коментирани са мерките за борба с „ловни дървета”, феромонови уловки и нуждата от мониторингови наблюдения.