ПОКАНА

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Влияние на климата върху горите“

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Димитър Петров Димитров на 24.06.2024 г. (понеделник) от 13:00 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”.