Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г.

Институт за гората – БАН

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на  редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г.  в съответствие със Заповед № 1-46 от 26.02.2019 г.  на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, 

по следните научни специалности:

6.5. Горско стопанство “Горски култури, селекция и семепроизводство”  – 1 редовна и 2 задочни докторантури

6.5. Горско стопанство “Лесовъдство вкл. Дендрология” – 1 редовна и 1 задочна докторантура

6.5. Горско стопанство “Лесоустройство и таксация” – 1 редовна докторантура

В срок от 12.03.2019 г. до 10.05.2019 г. кандидатите подават необходимите документи за участие в конкурса в Деловодството на Институт за гората.

За справки – Институт за гората – БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, forestin@bas.bg, 0878230174

За сваляне:
– Пълни условия за кандидатстване в конкурса
– Списък на специалностите по които се обявяват конкурси