IX-ти научен семинар на Институт за гората

Представяне на Корейската политика за Горска Терапия. IX-ти научен семинар на Институт за гората, посветен на 150 години БАН и Седмица на гората 2019 г., Държавно ловно стопанство “Витошко-Студена”, 11.04.2014 г.