Oттегляне Публична покана № 9048852/10.12.2015

Във връзка с установена техническа грешка на страница 23 от Документ №15 Информация към публичната покана включително Техническа спецификация, оттегляме Публична покана № 9048852/10.12.2015, с предмет: „Организиране и провеждане на събития, и изготвяне на информационни материали“ по проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране на екосистемни услуги (TUNESinURB)“.
След отстраняване на техническата грешка, в най-кратък срок ще бъде обявена нова Публична покана със същия предмет на дейност.