Седмица на гората!

Уважаеми колеги,
Най-сърдечни поздрави по повод най-светлия празник на българските лесовъди, природозащитното дело и ентусиазъм в България – Седмицата на гората!
В условията на неимоверни изпитания, бъдете непоколебими, в изпълнението на високоблагородната мисия, за която сте избрани!
Бъдете здрави и жизнерадостни, озарени с надеждата, че усилията допринасят за нови успехи в надграждане  на знанията и утвърждаване на българската лесовъдска наука!

Честита Седмица на гората!