Семинар: „Перспективи за употребата на въжените системи на Franz Мayr-Мelnhof-Saurau (АВСТРИЯ) при добива на дървесина на стръмни терени в България“

Дата: 17-18 септември 2018г.

Място на провеждане:
17.09 (понеделник) – ДЛС „Витиня“ – СЗДП гр. Враца
18.09 (вторник) – Институт за гората – БАН, гр. София; бул. „Климент Охридски” № 132

 

На 17 и 18 септември 2018 г. в Държавно ловно стопанство „Витиня“ – СЗДП, гр. Враца и в Институт за гората – БАН ще се проведе семинар на тема „Перспективи за употребата на въжените системи на Franz Мayr-Мelnhof-Saurau (АВСТРИЯ) при добива на дървесина на стръмни терени в България“. Семинарът се организира от Институт за гората – БАН в партньорство с австрийското предприятие FRANZ МAYR-МELNHOF-SAURAU.

Преди 50 години в Института за гората е проведен Международен Симпозиум на тема: „Използване на въжените линии в дърводобива“ с подкрепата на FAO. В него са взели участие 16 чужди и 75 наши специалисти. Настоящият Семинар цели провеждането на дискусия относно възможностите и проблемите при използването на въжените линии в дърводобива, тъй като тя е особено актуална през последните години. На семинара ще бъдат представени нови технологии за работа с въжени линии на стръмни терени.

Предприятието “Franz МayrelnhofSaurau” (АВСТРИЯ) е най-голямото частно горско стопанство, владеещо 30 000 хектара гори в Алпите. То е пионер в производството на въжените линии: Turmfalke, Wanderfalke и Syncrofalke. Основната цел на семинара е проучване на възможностите за употреба на тези въжени линии на стръмни терени у нас. Ще бъдат дискутирани също технико-икономическите условия за приложението на линиите у нас и съответно възможностите за закупуване и транспортиране.

В дискусията ще участват специалисти от Дърводобивните предприятия, Държавните лесничейства, Институт за гората – БАН, ЛТУ и частни фирми, имащи опит в тази област. Участниците от “Franz Мayr-Мelnhof-Saurau” са Dipl. Forstwirt Willibald Ehrenhoefer – Директор на предприятието и DI Johannes Loschek – конструктор на въжените линии. От българска страна се очаква да вземат участие около 60 специалисти, включително представители на научната общност.

Пълната програма на семинара можете да свалите от Тук

Снимки от събитието: