Сн. 2 Специалисти по Вэжени линии от ЛТУ и СЗДП гр. Враца