Сн. 6. Сравнение дърводобива на въжените линии с технологията на работа …