Tържественото честване на 90-годишния юбилей на ИГ-БАН

На 30 ноември 2018 г. от 10:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН – ул. „15-ти ноември“ № 1) ще се проведе тържественото честване на 90-годишния юбилей на Институт за гората към Българската Академия на Науките (ИГ–БАН) и семинар на тема “Традиции и новости в горскостопанската наука”.

Събитието ще се открие от директора на Института доц. Миглена Жиянски с приветствия към гостите, към бившите и настоящи служители на ИГ-БАН и към лесовъди-ветерани. В рамките на семинара с кратки презентации от всяка научна секция и постери ще се представят традиционният опит и настоящите тенденции в управлението и възможности за опазване, стопанисване и развитие на горите в България.