Лекция на доц. д-р Мария Христова Глушкова

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция:
„Генетични ресурси на обикновения кестен (Castanea sativa Mill.) в България“
Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Мария Христова Глушкова на 1 декември 2017 год. (петък) от 13:30 часа в сградата на
Институт за гората, зала “акад. Мако Даков”.