Акад. дсн Александър Александров – Доктор хонорис кауза на Лесотехническия университет