КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ЕКО-РИСУНКА

Институт за гората при БАН и Народно читалище Добри Чинтулов 1935” обявяват

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ЕКО-РИСУНКА


ТЕМА: КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ОПАСНОТО ЧУЖДО РАСТЕНИЕ ЖЛЕЗИСТА
СЛАБОНОГА
(IMPATIES GLANDULIFERA)

Жлезистата слабонога (Impatiens glandulifera Royale) е един от най красивите и същевременно опасни инвазивни чужди растителни видове Тя се среща най често край реките, където конкурира местните растения, намалява популациите им, променя местообитанията и създава предпоставки за ерозия на почвата


Жлезистата слабонога има много силна стратегия за оцеляване:
•расте много бързо и за няколко месеца през лятото достига височина 3 m;
•образува гъсти насаждения и пречи на другите видове да се настанят;
•размножава се усилено със семена и вегетативни издънки;
•излъчва във въздуха активни вещества, с които потиска другите растения;
•цветовете ѝ произвеждат много нектар и примамват пчелите да посещават само тях и да не опрашват цветовете на другите растения;
•пренесено от чужбина, растението няма естествени врагове у нас (насекоми или патогени), които да го нападат.


Наред с преимуществата си, жлезистата слабонога има и някои слаби страни, например не понася ниските температури и сушата Понастоящем няма универсално решение за контрол на това растение, затова е важно всеки от нас да го познава и със знание и желание да помага за ограничаване на неговото разпространение

В Института за гората се разработва проект „Проучване на разпространението на

Въздействието на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera Royale върху естествените местообитания в дефилето на р. Искър между Плана и Лозенска планина“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“. Във връзка с изпълнението на проекта Институт за гората при БАН и Народно читалище „Добри Чинтулов – 1935” обявяват конкурс за детска рисунка на тема „Как да се справим с опасното чуждо растение жлезиста слабонога (Impatiens glandulifera)?“.

Всеки от вас може да потърси самостоятелно информация за други силни и слаби страни на този инвазивен вид, да се поинтересува за мерките, които са измислени и прилагани до настоящият момент, за да бъде контролирано неговото разпространение и въздействие сред местната растителност. Каним ви да ни нарисувате вашата идея за подобна мярка. Например може да изобразите как бихме могли да използваме нетърпимостта на вида към засенчване за неговото ограничаване.

Условия за участие

Конкурсните творби ще бъдат разделени в три възрастови групи: 7-12 г.; 13-16 г. и над 16 г.

Оригиналите на рисунките трябва да бъдат във формат А3.

За представяне на идеите се допускат всякакви материали и техники от изобразителното изкуство (вкл. графични програми).

Всеки автор може да участва с до 3 рисунки.

Всяка рисунка трябва да е придружена с кратък текст (до 300 думи) представящ синтезирано идеята на автора, трите имена на автора, възраст, град, адрес, телефон за връзка.

Рисунките да бъдат заснети или сканирани и подготвени в отделни файлове.

Технически параметри на изображенията: •размер –  до 5 MB; •разделителна способност – max 300 dpi; •допустими формати   – JPG, PNG, TIF, TIFF

Произведенията изпращайте на електронен адрес slabonoga@abv.bg.


Обявяване на победителите: 15 април 2021 г.

Рисунките и идеите ще бъдат оценявани от професионално жури, включващо художници и учени. Най-интересните рисунки ще бъдат публикувани в електронен вид на страниците на ИГ-БАН и НЧ „Добри Чинтулов-1935”, а оригиналите ще бъдат представени на публични изложби. Най-добрите предложения ще бъдат изпитани на практика в пробни площи с Impatiens glandulifera по поречието на р. Искър.

НАГРАДИ: Пособия за рисуване, книги, посветени на природата, грамоти за отличените в конкурса участници.

Конкурсът е част от мерките за публичност и превенция по проект „Проучване на разпространението и въздействието на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera Royale върху естествените местообитания в дефилето на р. Искър между Лозенска планина и Плана”, Договор КП-06-ПМ-31/1/2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания.