Докторантът Ибрахим Молла с награда!

Докторантът Ибрахим Молла от ИГ – БАН, с научен ръководител доц. д-р Е. Велизарова  е сред шестимата наградени с Диплом  за отлично представена устна презентация на Интердисциплинарния докторантски форум, който се проведе на 6-7 април 2016 г., София. Дипломите са връчени от проф. дбн Евдокия Пашева, директор на Центъра за обучение – БАН

LINK

1 2