Покана за обучение в Институт за гората по проект FOREST

На 20.02.2020 г. от 11:00 часа в зала “акад. Борис Стефанов” ще се проведе обучение на учени и докторанти от Институт за гората – БАН за работа със Съвместната база данни по проект “За всеки спасил дърво” (FOREST), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.

Създаването на съвместна база данни между сръбската и българската страна за находищата и състоянието на видове, хабитати и екосистеми, е една от дейностите по проекта, за чието изпълнение отговаря Институт за гората. На обучението ще бъде представена информация за целите, ползите и функционалностите на Съвместната база данни, която може да бъде ползвана от всички учени от Института.

Лектори и модератори на обучението ще бъдат:

инж. Христо Георгиев – управител на фирма Смарт Екс Медиа ЕООД, изпълнител по договор No 1-FOREST за “Разработване на Съвместна електронна база данни и Уебсайт  за проект FOREST”;

доц. д-р Маргарита Георгиева – координатор на проект FOREST;

гл. ас. д-р Пламен Глогов – технически сътрудник на проект FOREST

гл. ас. д-р Мира Георгиева – администратор на уеб-сайта и базата данни по проект FOREST.