Нов проект

Нов проект на Институт за гората – “Capacity building on sustainable utilisation of ecosystem services by local communities in mountain regions” (CAPLOCOM), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020. Може да намерите повече инфорамция ТУК