Публична защита на дисертационен труд – Лора Кирова

Редовен докторант: Лора Николаева Кирова

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Влияние на промените в земеползването върху акумулацията на въглерод в екосистеми от района на Средна Стара планина“ (научна специалност Екология и опазване на екосистемите)

Дата и място на защитата: 30.11.2020 г. (понеделник), от 11:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.

За online присъствие на защитата може да изпозлвате следният линк: https://meet.google.com/xac-zgiy-hgh

Научен ръководител: проф. д-р Миглена Жиянски

Научен консултант: д-р Йенс Лайфелд

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-319/08.09.2020 г.):
1. проф. д-р Миглена Жиянски (ИГ-БАН) – председател на НЖ
2. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)
3. проф. д-р Методи Теохаров (ИПАЗР „Н. Пушкаров“)
4. проф. д-р Венера Цолова (ИПАЗР „Н. Пушкаров“)
5. доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН)Повече информация можете да намерите ТУК