Сборник

Сборникът “Функции и таблици за надземната дървесна биомаса на бързорастящи широколистни видове в ранна възраст” беше приет от ЕС на ИАГ

Може да бъде намерен за свободно сваляне в секцията ни Продукти | Услуги | Софтуер