Сертификат

Лабораторията по горско почвознание към секция „Горска екология“ при Институт за гората – БАН – член на GLOSOLAN