Тестване на дрон за научни цели със специалистите от Metrisis и Geographica Ltd. и учени от Институт за гората!🌲