Удължаване на срока за подаване на документи за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г.

Във връзка с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ДВ бр. 28/23.03.2020 г.), и заповед № 35/09.04.2020 г. от и.д. Директор на Центъра за обучение на БАН, се променят соковете за подаване на документи и за провеждане на изпитите в допълнителния конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г., както следва:

  1. Крайният срок за подаване на документите в Деловодството на Институт за гората е 19.05.2020 г.
  2. Изпитите ще се проведат:
    – по специалността от 22.06.2020 г. до 26.06.2020 г.
    – по чужди езици от 29.06.2020 г. до 03.07.2020 г.