OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките
обявява процедура по избор на наематели на помещение на територията на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, както следва:
12 кв. м. – Стая № 7, намираща се в сграда № 2, етаж II.
Месечна наемна цена – 70 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 24.04.2020 г. Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 27.04.2020 г. При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години. Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – проф. Г. Георгиев.