32-ра Международна научна конференция

Мениджмънт и качество

Екология и управление на горските ресурси

29 юни 2023 г., гр. София,

Национален дом на науката и техниката, София, ул. „Георги С. Раковски“ №108

ОРГАНИЗАТОРИ:

Институт за гората при Българска академия на науките, Съюз на учените в България, Федерация на научно-техническите съюзи, Съюз на специалистите по качество в България, Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

Програмата на конференцията можете да намерите ТУК (PDF 516K)