Институт за гората – БАН отбеляза своя 90-годишен юбилей

Институт за гората – БАН отбеляза своя 90-годишен юбилей с тържествена церемония, която се проведе на 30 ноември 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон) на БАН. По време на церемонията се връчиха почетни грамоти на учени и бивши служители на Института. С почетен знак на ИГ-БАН беше удостоен чл. кор. дн Пламен Мирчев в знак на признателност за дългогодишната работа в полза на мисията на Института. По случай празника на ИГ-БАН председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски лично представи своите поздравления и пожелания за успех в научната работа и продължаване на поставените традиции в горскостопанските изследвания. Церемонията продължи със семинар “Традиции и новости в горскостопанската наука” и презентации от ръководителите на научните секции в Института.

Tържественото честване на 90-годишния юбилей на ИГ-БАН

На 30 ноември 2018 г. от 10:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН – ул. „15-ти ноември“ № 1) ще се проведе тържественото честване на 90-годишния юбилей на Институт за гората към Българската Академия на Науките (ИГ–БАН) и семинар на тема “Традиции и новости в горскостопанската наука”.

Събитието ще се открие от директора на Института доц. Миглена Жиянски с приветствия към гостите, към бившите и настоящи служители на ИГ-БАН и към лесовъди-ветерани. В рамките на семинара с кратки презентации от всяка научна секция и постери ще се представят традиционният опит и настоящите тенденции в управлението и възможности за опазване, стопанисване и развитие на горите в България.

Президентът връчи националното знаме на 27-та българска Антарктическа експедиция

Цялта статия в news.bnt.bg

С гордост от участието на нашия представител гл. ас. д-р Росица Янева и с високи очаквания от проекта “БИОМОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА КОМПОНЕНТИ ОТ ПОЛЯРНИ ЕКОСИСТЕМИ НА О-В ЛИВИНГСТЪН В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНИ ПРОМЕНИ” и екипа по изпълнението му – доц.д-р Миглена Жиянски, проф. д-р Мария Соколовска, доц. д-р Мария Глушкова и гл.ас. д-р Николина Грибачева!