Световен ден на Земята

От името на ръководството на Институт за гората – БАН благодарим на всички колеги, партньори и гости, с които отбелязахме Деня на Земята и заедно допринесохме в инициативата за засаждане на 150 дървета! Събитието се откри от директорите доц. д-р Миглена Жиянски – Институт за гората (ИГ) и чл.-кор. Николай Милошев – Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), зам.-председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев и чл. кор. Димитър Иванов. Активно участие взеха учени и служители на БАН, НИГГГ и ИГ и поставиха начало на кампанията по залесяване в научния комплекс на БАН на 4-ти км. Специални благодарности на фирма „Росима“ ЕООД за предоставените инструменти FISKARS и на инж. Дамян Дамянов и колегите от Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) за осигурените фиданки и съдействие в провеждането на това събитие.

Световен ден на Земята

Денят на Земята – 22 април, е световен празник, отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

Тази година, за отбелязване на Световния ден на Земята и във връзка с честванията по случай 150 години от основаването на Българска академия на науките, служители от Институт за гората и Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География, с подкрепата на БАН, ще посадят 150 дървета.

Официалното откриване насъбитието ще се състои на 22 април 2019 г. от 13:00 ч. пред Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География, гр. София, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3

IX-ти научен семинар на Институт за гората

На 11-12 април 2019 г. се проведе традиционният научен семинар на Институт за гората – БАН, посветен на „150 години Българска Академия на Науките“, „80 години от рождението на чл. кор. Боян Роснев“ и „Седмица на гората“. На семинара присъстваха учени и служители от Институт за гората, гости от ДЛС „Витошко-Студена”, ДГС Смолян, инж. агроном Николай Роснев – зам. изп. директор на ЦУ към БАБХ, Лесозащитна станция – София.

Първият ден от семинара се състоя в ДЛС „Витошко-Студена“ с любезното съдействие на инж. Дамян Дамянов – Директор на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград. Официалната част се откри от доц. д-р Маргарита Георгиева – Научен секретар на ИГ-БАН. С приветствени слова и поздравления към колегите и гостите на семинара се обърна доц. д-р Миглена Жиянски – Директор на ИГ-БАН. Чл. кор. Пламен Мирчев връчи посмъртно почетна грамота в знак на признателност за дългогодишната работа и научни приноси на чл. кор. Боян Роснев, която беше приета от членовете на семейството му.

Програмата продължи с пленарни сесии, на които се представиха 19 доклада и 6 постера, с информация за научно-изследователската работата на учените и докторантите на ИГ-БАН.

На Кръгла маса беше популяризирана Националната научна програма “Околна среда” и представен напредъкът по работен пакет РП I.1.4 Въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми, изпълнявани от експерти от Институт за гората.

Вторият семинарен ден се проведе в сградата на Института като бяха изнесени 19 доклада, насочени към различни изследвания и иновативни подходи в горските територии.

IX-ти научен семинар на Институт за гората

Представяне на Корейската политика за Горска Терапия. IX-ти научен семинар на Институт за гората, посветен на 150 години БАН и Седмица на гората 2019 г., Държавно ловно стопанство “Витошко-Студена”, 11.04.2014 г.