OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на фирма за демонтаж и изкупуване на стари радиатори от чугун и желязна ламарина.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 02.11.2020 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.
Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – проф. Г. Георгиев.

Програма на втората национална работна среща по Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки на Република България

Проект: „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки (Mapping and Assessment for Integrated EcosystemAccounting MAIA) по Рамковата програма на ЕК „HORIZОN 2020“ 

Практикум с младежите от проект FOREST за разпознаване на дървесните и храстовите видове

Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007

Дейностите на младежите от проект За всеки спасил дърво FOREST, свързани с разпознаването на  дивите растения и техните местообитания се проведоха в периода 2-4.10.2020 г. с 25 ученици от ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” Ботевград и 25 младежи от гр. Ниш, Сърбия. Дейността се проведе едновременно в двете страни и по обща програма. По време на теренните посещения, младежите направиха хербарии от дървесни и храстови видове от горите на Етрополска Стара планина и парк „Небесните пасбища”, с. Осиковица. Под ръководството на експерти – преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и учени от БАН, са открити над 75 различни вида. В проведените on-line срещи те предствиха по атрактивен начин (чрез видеоматериали и снимки), своите находки на техните връстници от Сърбия. На свой ред сръбските младежи също ги изненадаха приятно с тяхната богата на видове сбирка и начина, по който я представиха  – авторска песен.

Read More…