Седмица на гората!

Уважаеми колеги,
Най-сърдечни поздрави по повод най-светлия празник на българските лесовъди, природозащитното дело и ентусиазъм в България – Седмицата на гората!
В условията на неимоверни изпитания, бъдете непоколебими, в изпълнението на високоблагородната мисия, за която сте избрани!
Бъдете здрави и жизнерадостни, озарени с надеждата, че усилията допринасят за нови успехи в надграждане  на знанията и утвърждаване на българската лесовъдска наука!

Честита Седмица на гората!

Заключителна конференция на проект „За всеки спасил дърво” (FOREST)

На 19.03.2021 г. се проведе Заключителна конференция на проект „За всеки спасил дърво” (FOREST), който обединява неправителствени и научни организации от България и Сърбия в каузата за ангажиране на младите хора в дейности, свързани с опазването на горите. Водещ партньор е българската неправителствена организация „Младежко движение за развитие на селските райони в България“. Останалите партньори са Центърът за обществени иновации в гр. Ниш (Сърбия) и Институтът за гората при Българска академия на науките.

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg България – Сърбия. Той стартира на 16.05.2019 г., но заради пандемията от COVID-19 е удължен с няколко месеца и въпреки множеството трудности, всички предвидени дейности са изпълнени успешно.

Read More…

Защита на дисертационен труд – Димитър Насков Димитров

Докторант на самостоятелна подготовка: Димитър Насков Димитров

НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Повреди върху буков подраст при извеждане на възобновителни сечи в Стара планина“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология)

За повече информация ТУК

Докторант на Институт за гората – БАН е носител на специална награда за значим принос в развитието на научните изследвания в България

Докторант Ева Филипова от Института за гората при Българската академия на науките е носител на  Специалната награда за значим принос в развитието на научните изследвания в България на Националното представителство на студентските съвети. Отличието се присъжда за първи път в рамките на конкурса „Студент на годината“ и се връчва за изследванията на вредителя по обикновения кестен (Castanea sativa), които допринасят за опазването на кестеновите гори в България. Ева Филипова благодари за подкрепата на научния си ръководител проф. д-р Маргарита Георгиева и на учените от секция „Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна“ при Институт за гората – БАН и пожела на младите хора да съхранят  ентусиазма и вдъхновението си и да вярват в науката.

Read More…