Финална конференция по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”Финална конференция

На 27.11.2023 г. от 10:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Финалната конференция по проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с партньори Институт за гората (ИАГ) към Българската академия на науките и Национален университетски център по геопространствени проучвания (НУЦГИТ) към СУ „Св. Климент Охридски“.

На конференцията ще бъдат представени постигнатите по проекта резултати.

Програма на конференцяита можете да намерите ТУК (PDF 292 KB)

Международната конференция “Гори без граници”

Международната конференция по повод 95 години Институт за гората при Българска академия на науките се състоя в периода 19-21 октомври 2023 г. в Гранд Хотел Астория. Конференцията премина под надслов “Гори без граници” и обедини водещи учени, изследователи и международни експерти, които споделиха най-новите изследвания, програми и политики в областта на горското стопанство, екологията и екосистемните услуги.

Свалете книга с абстрактите от тук ( PDF 5MB )

На официалното откриване приветствия поднесоха ръководители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Лесотехнически университет, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров”, Съюза на учените в Бългаия и др. Поздравителни адреси са получени още от Научния секретар на направление “Биоразнообразие, биоресурси и екология” към Българска академия на науките, Институт за космически изследвания и технологии – БАН, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН, Аграрен университет, Дирекция “Природен парк Витоша”, Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян, Дирекция “Национален парк Рила”.

Read More…

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Институт за гората – БАН организира Международна научна конференция „95 Years Forest Research Institute – Forests without Borders“. Конференцията има за цел да събере водещи учени, изследователи и международни експерти, които да споделят най-новите изследвания, програми и политики в областта на горското стопанство, екологията и екосистемни изследвания. Събитието ще се проведе на 19-21 октомври 2023 г. в гранд-хотел Астория, бул. Едуард Тотлебен 8, София. 

Повече информация можете да намерите в ПРОГРАМАТА (PDF 1MB) на конференцията.

ПОКАНА

Институт за гората – БАН,

 Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Жлезиста слабонога – красива и опасна“

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Мира Любчева Георгиева на 13.10.2023 г. (петък) от 10:30 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“№132,

зала „акад. Борис Стефанов”.