Практикум с младежите от проект FOREST за разпознаване на дървесните и храстовите видове

Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007

Дейностите на младежите от проект За всеки спасил дърво FOREST, свързани с разпознаването на  дивите растения и техните местообитания се проведоха в периода 2-4.10.2020 г. с 25 ученици от ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” Ботевград и 25 младежи от гр. Ниш, Сърбия. Дейността се проведе едновременно в двете страни и по обща програма. По време на теренните посещения, младежите направиха хербарии от дървесни и храстови видове от горите на Етрополска Стара планина и парк „Небесните пасбища”, с. Осиковица. Под ръководството на експерти – преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и учени от БАН, са открити над 75 различни вида. В проведените on-line срещи те предствиха по атрактивен начин (чрез видеоматериали и снимки), своите находки на техните връстници от Сърбия. На свой ред сръбските младежи също ги изненадаха приятно с тяхната богата на видове сбирка и начина, по който я представиха  – авторска песен.

Read More…

Младежите от проект За всеки спасил дърво FOREST се готвят за първата си изложба на хербариуми

Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007

След известно прекъсване заради пандемичната обстановка, проект „За всеки спасил дърво” (FOREST) отново възобнови своите дейности и като един есенен минзухар бодро разцъфна в края на септември с усмивките на сръбските и българските младежи… Есенен минзухар (Colchicum autumnale)…ливадна метличина (Centaurea jacea)… изтравниче (Asplenium trichomanes), кладенчов мъх (Marchantia polymorpba)…това е само част от есенния аспект на цветните тревисти растения, папрати и мъхове, които младежите от Ботевград и Ниш имаха за задача да съберат от своите родни планини и да подготвят от тях хербариумни материали. В периода 25-27.2020 г. сръбските младежи посетиха планинските райони край прочутия с лековитата си вода град Нишка баня, докато българските им връстници изброждаха изпълнените с духовна енергия пътеки около Етрополския манастир „Св. Троица” и пленителния като картина на Хуан Миро парк „Небесните пасбища” край с. Осиковица. Младежите успяха да наблюдават растителността в различни местообитания – влажни и сенокосни ливади, дъбови и букови гори. Под ръководството на екипи от български и сръбски учени, те събираха растения, изучаваха техните наименования, особености и свойства, изсушаваха ги и ги аранжираха, за да ги превърнат в радващи окото и ума хербариуми.

Read More…