Сборник доклади – XI научен семинар

На 1 декември 2021 г. се проведе традиционният ЕДИНАДЕСЕТИ НАУЧЕН СЕМИНАР на Институт за гората – БАН. Тази година семинарът беше организиран в памет на дългогодишния ни колега проф. д-р Емил Борисов Попов.

С 26 различни презентации и постери учени, докторанти и експерти от различни области на горската тематика представиха своите научни изследвания и проекти.  Научните разработки са представени в Сборник с доклади, качен на сайта на ИГ в Публикации > Продукти | PDF (11mb) Предвид извънредната епидемиологична обстановка, събитието се състоя в хибриден формат – присъствено в сградата на ИГ-БАН и онлайн.

Организатори: Институт за гората при Българска академия на науките, Секция „Лесотехнически науки“ при СУБ, Съюз на лесовъдите в България.

Публична академична лекция

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Характеристики на почви под горски култури и използване на торове и агролесовъдство за подобряването им“

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Ваня Георгиева Качова на 26.10.2021 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”, при спазване на въведените противоепидемични мерки и присъствие до 30% от капацитета на залата.

Обучителен семинар по CAPLOCOM

В периода 4-5 Август 2021 г. в изпълнение на проект “Capacity building on sustainable utilisation of ecosystem services by local communities in mountain regions – CAPLOCOM“ CCI No. 2014TC16I5CB006 и Договор № РД-02-29-68/05.03.2021”, изпълняван по Програма ТГС Интеррег – ИПП между Р България и РС Македония, учени от Институт за гората при Българската академия на науките посетиха гр. Делчево и взеха участие Обучителен Семинар, обсъждайки научния и практико-приложния напредък в оценката и картирането на екосистемните услуги в граничния район на Осогово.

Среща по проект CAPLOCOM

На 29.07.2021 г. в изпълнение на проект “Capacity building on sustainable utilisation of ecosystem services by local communities in mountain regions – CAPLOCOM“ CCI No. 2014TC16I5CB006 и Договор № РД-02-29-68/05.03.2021”, изпълняван по Програма ТГС Интеррег – ИПП между Р България и РСМакедония, учени от Институт за гората при Българската академия на науките посетиха гр. Македонска Каменица и взеха участие във  Втора работна среща, обсъждайки административни, финансови и организационни въпроси между партньорите.