Докторант на Институт за гората – БАН е носител на специална награда за значим принос в развитието на научните изследвания в България

Докторант Ева Филипова от Института за гората при Българската академия на науките е носител на  Специалната награда за значим принос в развитието на научните изследвания в България на Националното представителство на студентските съвети. Отличието се присъжда за първи път в рамките на конкурса „Студент на годината“ и се връчва за изследванията на вредителя по обикновения кестен (Castanea sativa), които допринасят за опазването на кестеновите гори в България. Ева Филипова благодари за подкрепата на научния си ръководител проф. д-р Маргарита Георгиева и на учените от секция „Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна“ при Институт за гората – БАН и пожела на младите хора да съхранят  ентусиазма и вдъхновението си и да вярват в науката.

Read More…

Практикум с младежите от проект FOREST за разпознаване на дървесните и храстовите видове

Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007

Дейностите на младежите от проект За всеки спасил дърво FOREST, свързани с разпознаването на  дивите растения и техните местообитания се проведоха в периода 2-4.10.2020 г. с 25 ученици от ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” Ботевград и 25 младежи от гр. Ниш, Сърбия. Дейността се проведе едновременно в двете страни и по обща програма. По време на теренните посещения, младежите направиха хербарии от дървесни и храстови видове от горите на Етрополска Стара планина и парк „Небесните пасбища”, с. Осиковица. Под ръководството на експерти – преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и учени от БАН, са открити над 75 различни вида. В проведените on-line срещи те предствиха по атрактивен начин (чрез видеоматериали и снимки), своите находки на техните връстници от Сърбия. На свой ред сръбските младежи също ги изненадаха приятно с тяхната богата на видове сбирка и начина, по който я представиха  – авторска песен.

Read More…