Лекция на доц. д-р Мария Христова Глушкова

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция:
„Генетични ресурси на обикновения кестен (Castanea sativa Mill.) в България“
Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Мария Христова Глушкова на 1 декември 2017 год. (петък) от 13:30 часа в сградата на
Институт за гората, зала “акад. Мако Даков”.

Лекция на проф. Лучиян Динка

В забележителния ден 12 октомври, в Института за гората се състоя събиране, на което бяха представени резултати и възможности за бъдещи съвместни проучвания по проект между БАН и Румънската академия на науките (по ЕБР) – „Проучване ефективността на агролесовъдски системи за подобряване продуктивността и екологичното качество на крайбрежни земи по поречието на Дунав“. Ръководителят на проекта от румънска страна проф. Лучиян Динка освен, че представи състоянието на проблема, направи и сравнителен анализ на състоянието на полезащитните пояси в двете страни. Заедно с ръководителя от българска страна очертаха основните проблеми и възможните решения. В делегацията от няколко човека от Националния институт за изследвания в горите – Брашов бе и проф. Адриан Петичила – научен секретар на Румънската академия на науките.

Лекция на Dr. Paul Eric Aspholm

На 14.09.2017 г. от 11.00 ч.
В голямата зала на Институт за гората – БАН, Dr. Paul Eric Aspholm от Норвежкия Институт по Биоикономика /NIBIO/ ще изнесе лекция на тема “Ecosystem services – lessons learned from the bilateral cooperation between Bulgaria and Norway and further steps”. Dr. Paul Eric Aspholm