Стартира „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG), обект от НПКНИ (споразумение с МОН ДО1-405/18.12.2020)

На 21 януари 2021 г. се проведе стартираща онлайн среща на LTER-BG „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания“, обект от НПКНИ. Надграждането на съществуващата научна инфраструктура ще съчетава централизирани дейности (виртуална инфраструктура и мобилно оборудване), както и разпределена физическа инфраструктура, разположена в 7 бр. площадки в България.

Read More…

Протокол на комисията относно обявена обществена поръчка

Протокол на комисията относно обявена обществена поръчка с предмет „Доставка на безпилотно летателно средство в комплект с оборудване“, в изпълнение на дейности, предвидени в рамките на проект „Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България, Договор № РД02-29-49/05.02.2018 г. по програма за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020 г.

Протокола и цялата налична информация можете да намерите:ТУК

Обществена поръчка

Институт за гората обявява обществена поръчка на тема „Доставка на безпилотно летателно средство в комплект с оборудване”

Повече информация и документи може да намерите ТУК