ПОКАНА

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Инвазивни гъбни патогени по иглолистни горскодървесни видове в България“

Лекцията ще бъде изнесена от проф. д-р Маргарита Илиева Георгиевана 01.07.2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”.