Oбучителен курс за младежите по проект „FOREST”

По какви белези се различават най-важните представители на иглолистните и широколистни дървесни видове у нас? Какво представляват екосистемните услуги? Защо е създадена NATURA 2000? Как да разбираме и прилагаме на практика понятията „екологичен мениджмънт” и „устойчиво управление на природните ресурси”? Това са само част от знанията, които младежите от проект „FOREST” получиха на “Международен младежки обучителен курс по опазване на природата и устойчиво ползване на горските ресурси”, който се проведе в периода 6-8.12.2019 г. в гр. Етрополе. 

На събитието присъстваха представители на координационните екипи от трите партньорски организации: „Младежко движение за развитието на селските райони в България“ (МДРСРБ), Society Inovation Center, Ниш и Институт за гората – БАН. За изпълнението на дейността беше осигурено участието на 25 български и 25 сръбски младежи. Сред гост-лекторите бяха трима български и трима сръбски експерти в областта на ботаниката, лесовъдството, екологията и климата, сред които: проф. д-р Миглена Жиянски, Институт за гората, БАН, проф. д-р Доля Павлова, Биологически факултет на СУ; доц. д-р Груд Попов, Danko Jović – началник на отдел в Института за защита на природата в Сърбия, експертите по оценка на въздействието и промяната на горските екосистеми Dejan Đorđević и Radovan Stojanović. Обучение на младежите беше проведено и от Г-н Христо Георгиев управител на Smart Eks Media, консултант по договор 1-FOREST/27.09.2019 г. относно публикуване на информация в съвместната база данни и уебсайта на проекта. В резултат на обучението на страницата на проект “FOREST” (https://cbc-forest.org/) бяха качени множество снимки свързани със събитието. В края на обучителния курс знанията на младежите бяха проверени чрез тестова система, включваща теоретични и практически задачи. Младежите се представиха на ниво и заслужено получиха своите сертификати и награди от лекторите и партнъорите по проекта.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014–2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ИГ-БАН и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.