ОБЯВА

Институт за гората при БАН

Съюз на учените в България – Секция „Лесотехнически науки“

На 16 април 2014 г. от 10,30 ч. в Институт за гората при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „Акад. Борис Стефанов”, ще бъде изнесена лекция за представяне на ЦЕРН (Европейска организация за ядрени изследвания) на тема:  „60 години ускоряване на науката“.

Лектор: Стефка Китанова

ПОКАНА

С Е М И Н А Р „Гората и ние”

НАУЧНИ  РАЗРАБОТКИ  В  ИНСТИТУТ  ЗА  ГОРАТА
ЗА ПЕРИОДА 2011-2013 г.


3 – 4 АПРИЛ 2014 г.


ОРГАНИЗАТОРИ: Институт за гората –  БАН


Семинарът е посветен на „Седмица на гората – 2014 г.”
и 145 години – БАН

Място на провеждане: Институт за гората – БАН, бул. „Кл. Охридски“ 132, София

Заявка за участие: Заглавие и автори до 25.03.2014 г.

За контакти:

инж. Христина Христова, e-mail: hrihris@abv.bg

доц. д-р Александър Делков, e-mail: st_sophia@abv.bg

ОБЯВА

Института за гората към БАН отдава под наем помещения, подходящи за дърводелска работилница и складови помещения.

За контакти и информация: Институт за гората-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” №132. Телефон: 0888 64 94 81

ПОКАНА

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Модели за растеж, строеж и регулиране на гъстотата на горските култури”

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Татяна Василева Станкова на 12 февруари 2014 год. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Института, зала „Акад. Мако Даков”, бул. Кл. Охридски №132.