Покана – Работна среща по Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки

Във връзка с реализацията на проект „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки (Mapping and Assessment for Integrated Ecosystem Accounting – MAIA) по Рамковата програма на ЕК „HORIZОN 2020“, Ви каним да участвате в Първата национална работна среща по Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки, която ще се състои на 12 юни 2019 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски. През 2020 година България ще бъде домакин на Европейска работна среща на същата тема. Проектът цели да подпомогне изграждането на капацитет в картиране и оценка на включването на интегрирани сметки за природния капитал и екосистемите в системата от национални сметки на Република България

Партньори по проекта от българска страна са Изпълнителната агенция по околна среда, Националния статистически институт и научен колектив от НИГГГ – БАН, заедно с колеги от СУ „Кл. Охридски“ и Института по гората – БАН. Деветнайсет европейски партньора от 10 страни-членки на ЕС участват в проекта, ръководен от Университета във Вагенинген, Нидерландия и финансиран пряко от Европейската комисия.

Програмата на работната среща, както и допълнителна информация относно проекта можете да получите от неговия сайт: http://www.ecosystemaccounts.org/home/maia.jsp