Награда – гл. ас. д-р Ангел Ферезлиев

На 29.05.2019 г., по случай откриването на монумент на лесовъдската памет и във връзка с 58-та годишнината от смерча в Западните Родопи, гл. ас. д-р Ангел Ферезлиев (Опитна база за иглолистните гори, ИГ-БАН, гр. Велинград) беше награден с почетна грамота за принос и заслуги към ДГС “Селище”. В подкрепа на идеята и каузата на лесовъдското дело, от името на Институт за гората – БАН беше подарена Японска спирея “Голден принцес” (Spiraea japonica Golden princess).